Logboeken
  + Spinhallen
  + Sportpark Brasel
  + Sportzaal Witgoor
  + Sportzaal Kangoeroe

  Locatie en route
  + Spinhallen
  + Sportpark Brasel
  + Sportzaal Witgoor
  + Sportzaal Kangoeroe

 

Even voorstellen

OPGELET : DEZE WEBSITE GAAT BINNENKORT OFFLINE.

 

VOOR HET RAADPLEGEN VAN DE LOGBOEKEN MET DE MEEST RECENTE BEZETTING VAN DE SPORTHALLEN EN HET SCHOLEKE BRASEL KAN U VOORTAAN TERECHT OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE (www.dessel.be).

 

OP DE HOMEPAGE KAN U DOORKLIKKEN NAAR "SPORTINFRASTRUCTUUR VERHUUR (LOGBOEKEN)"

 

 

 

 

 

De vzw Sportinstellingen Dessel, afgekort vzw SID, werd in 1998 opgericht met als doel:

  • het huren, exploiteren, oprichten, onderhouden, beheren en ter beschikking stellen van sportaccommodatie in de gemeente Dessel;
  • het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en de sport, de recreatie en ontspanning en de beoefening van zoveel mogelijk sporttakken, dit zowel voor validen als mindervaliden in de gemeente Dessel;
  • het inrichten van alle soorten sport-, recreatie- en ontspanningsactiviteiten, met inbegrip van initiaties en sportkampen.

 

SHB_voorkant_1.JPGDe vzw SID staat in voor het beheer van de sportaccommodaties die eigendom zijn van de gemeente Dessel.  Het beheer van de Spinhallen, het Sportpark Brasel en de sportzaal Witgoor werd op die manier via een beheersovereenkomst aan de vzw SID overgedragen.

 

Bestuursorganen

De vzw SID wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

In de Algemene Vergadering zitten enerzijds mensen die door de in de Desselse gemeenteraad zetelende politieke fracties werden aangeduid (de ledengroep-gemeenteraad), en anderzijds afgevaardigden van de clubs die hun hoofdactiviteit hebben in de door vzw SID beheerde installaties (de ledengroep-clubs).  In deze laatste groep zetelen ook vertegenwoordigers van de gemeentelijke Sportraad en van verenigingen die personeel ten dienste stellen van de vzw SID.

De vzw SID wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimum vijf leden.  De schepen van sport is van ambtswege voorzitter.  De ledengroep-gemeenteraad en de ledengroep-clubs duiden elk minimaal twee bestuurders aan.  De Raad van Bestuur bestaat uit maximum negen leden.

De vrijetijdsconsulent belast met sportaangelegenheden maakt van rechtswege als niet-stemgerechtigd lid deel uit van de Raad van Bestuur en neemt het secretariaat ervan waar.

De volledige statuten en het huishoudelijk reglement kan je hier downloaden.
Bekijk hier de volledige Raad van Bestuur.

 

 

 

 

(c) 2007 vzw SID - site by Go! 4 It Media & Webdesign